FJERNHJELP
Er du kunde hos oss, kan vi hjelpe deg Remote ved å logge oss på din maskin.
 
Dette gjøres kun ved behov, og når du gir oss tilgang til det. Vi kan ikke logge oss på din maskin uten at du gir oss tilgang hver gang det behøves.

Snakk med din kontaktperson hos iTL as før du åpner sesjonen
 

   
2